Usluge ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Usluge ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Usluge ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina uključuju:

  • procjenu tržišnih vrijednosti građevina i zemljišta
  • izrada elaborata posebnih dijelova nekretnine tzv. etažiranje
  • osiguranje dokaza stanja nekretnine i evidencija šteta nastalih na nekretnini
  • osiguranje dokaza vrijednosti nekrentina u postupku izvlaštenja

Reference