Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Stručni nadzor nad obavljanjem građevinskih radova kao i projektantski nadzor obavljaju ovlašteni inženjeri građevinarstva zaposleni u inženjerskom uredu Uljanik d.o.o.

Poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

U sklopu poslovanja obavljeni su razni stručni nadzori koji uključuju: stručni, građevinski, obračunski nadzor, nadzor nad obnovom i sanacijom ulica, nadzor nad rekonstrukcijom i sanacijom povijesnih pročelja, nadzor nad izvođenjem radova na obnovi zgrada, nadzor nad održavanjem nerazvrstanih cesta, nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, nadzor nad rekonstrukcijom spomenika, i dr.

Reference