Projektiranje

Projektiranje građevinskih objekata

Uljanik d.o.o. inženjerski ured svoje poslovanje uvelike temelji na projektiranju objekata nisko i visokogradnje.

Referentni projekti niskogradnje uključuju, između ostalog, projektiranje i rekonstrukciju prometnica sa svom pripadajućom infrastrukturom (nogostupi, prometna signalizacija, vodovod, kanalizacija, oborinska odvodnja, ulična rasvjeta, hidrantska mreža, DTK mreža…), projektiranje vodoopskrbe i odvodnje, precrpnih stanica, pročistača otpadnih voda, deponija komunalnog otpada i sl.

Na području visokogradnje možemo izdvojiti razne infrastrukturne projekte koji poboljšavaju život u zajednici. Primjerice, rekonstrukcije postojećih zgrada u tržnice, dječje vrtiće, društvene i vatrogasne domove, domove kulture, kao i kogeneracijska postrojenja na bioplin, repetitor, smještajne kapacitete za uzgoj životinja, nastambe u zoo vrtu, crkve, ali i mrtvačnice i groblje kućnih ljubimaca.

Izradili smo projektnu dokumentaciju za više od 30 jedinica lokalne i područne samoprave te brojne poslovne i privatne investitore.

U izradi projektne dokumentacije inženjeri koriste sljedeće računalne programe za izradu građevinskih projekta: Autodesk, ZwCad, Runet.

Projektiranje niskogradnje

Projektiranje visokogradnje