Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

  • Priprema dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava EU, banaka i drugih međunarodnih organizacija
  • Izrada prijava za fondove Europske unije
  • Izrada prijava za financijska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Provedba projekata kroz EU fondove
  • Vještačenje izrađene tehničke dokumentacije
  • Izrada Elaborata o stanju i potrebama izgradnje ruralne infrastrukture na područjima Lokalnih akcijskih grupa (LAG)

Mjera 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Tvrtka Uljanik d.o.o. je inženjersko-konzultantska tvrtka specijalizirana za infrastrukturne projekte s pretežnim iskustvom u hrvatskim ruralnim područjima. Uobičajene ugovorene aktivnosti obuhvaćaju sve faze pripreme projekta u rasponu od određivanja projektnih zadataka do izrade aplikacija na EU fondove i upravljanje projektima u fazi provedbe. Jezgra tvrtke se sastoji od inženjerskog odjela s dokazanim iskustvom u izradi tehničke dokumentacije i provedbe stručnog nadzora nad radovima u nacionalnom ili EU / FIDIC / UN okruženju. Ekonomski odjel je zadužen za izradu studija izvodljivosti i poslovnih planova potrebnih za uspješnu prijavu projekta.

Obzirom na zahtjevnost pripreme prijave na natječaj, iz iskustva znamo da je važno početi s pripremama na vrijeme. Tvrtka Uljanik d.o.o. sukladno svom iskustvu i stručnosti nudi usluge savjetovanja, pripreme i provedbe projekata iz domene ruralne infrastrukture i ruralnog razvoja, projektantske, konzultantske i druge inženjersko-konzultantske usluge vezane uz provedbu projekata, poput vještačenja izrađene dokumentacije i drugo.

Osim navedenog, temeljem relevantnog iskustva spremni smo ponuditi usluge osmišljavanja i pripreme projekata od regionalnog značaja, izradu potrebne dokumentacije i pripremu za financiranje sukladno mogućim izvorima financiranja u programskom razdoblju od 2014.-2020. Zajedno sa tvrtkama partnerima činimo projektni tim koji je u mogućnosti ponuditi sve potrebne usluge za pripremu i provedbu projekata.

Svojim znanjem i iskustvom, kroz različite moguće modalitete suradnje, možemo pomoći u pripremi i provedbi projekata, doprinijeti realizaciji razvojnih ciljeva, boljem povlačenju raspoloživih sredstava i u konačnici poboljšanju kvalitete života stanovnika na područjima JLS-a.

Reference