Reference

Reference

Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Grad ZagrebGrad Velika GoricaOpčina PokupskoOpčina Kravarsko

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

Grad KutinaGrad PetrinjaGrad SisakGrad Glina Općina Donji KuruzariOpćina SunjaOpćina Dvor

 
 
 

 

Karlovačka županija

Grad Ozalj Grad Duga Resa Općina BarilovićOpćina NetretićOpčina DraganićOpčina SaborskoOpćina KrnjakOpćina Vojnić

Opčina Generalski Stol

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

Zadarska županija Grad Biograd na Moru

Opcina Povljana

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija       Splitsko-dalmatinska županija         Ličko-senjska županija           Osječko-baranjska županija

                 Općina Podravske Sesvete                                Grad Omiš                               Grad Otočac                         Grad Beli Manastir

Šibensko-kninska županija

      Općina Murter 

 

 

Lokalne akcijske grupe (LAG)

 

lag frankopan                 logo lag mareta_sa sloganom_1               vallis colapis

lag zrinska gora turopolje                lag petrova gora               logo_laglaura

 

Trgovačka društva, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Moslavina doo    Vodovod Novska    HAC   City Kebap

Hrvatske šume  eko razvoj  Leko eko bio gen

 

Javne ustanove i institucije, razvojne agencije

ZOO zagrebMravPetrinjska razvojna agencijaprva osnovna skolaCentar za šljivu i kestenGrađevinski fakultet Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

Reference po uslugama

Poslovno savjetovanje

Projektiranje građevinskih objekata

Projektiranje niskogradnje

Projektiranje visokogradnje

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Usluge ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Energetska obnova kuća i zgrada

Legalizacija objekata

Tehničko ispitivanje

Prostorno planska dokumentacija

Koordinator II