Kontakti

 Kontakti

Radno vrijeme 7:30 – 15:30

Sjedište:
Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja

p.j. 1 – Ivana Gundulića 1,
44250 Petrinja
Telefon: 044 815 057
Faks:  044 295 211

Vedran Banaj, direktor
mob. 091 938 4443
vedran@uljanik.net

Mario Čizmar, tehnički direktor
mario@uljanik.net

Inga Orešković, financijska direktorica
mob. 095 3968 391
inga@uljanik.net

 

 

 

 

 

 

 

Ana-Marija Babić, suradnica projektanta
ana-marija@uljanik.net

Petra Vinković, suradnica projektanta
petravinkovic@uljanik.net

Miroslav Lazić, ovlašteni inženjer arhitekture
miroslav@uljanik.net